• - သင့္အေနနဲ႕ မည္သည့္ဓာတ္ပုံ မူလစာမ်က္ႏွာမွာ ေရာက္သင့္သည္ကို မဲေပး၍ ဆုံးျဖတ္ပါ Up or Down.
  • - မူလစာမ်က္ႏွာေပၚေရာက္ဖို႕ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာင့္ဆိုင္းရပါမယ္

Smart dog performed amazing trick

9 နာရီအၾကာက · Daniel Drzewiecki
4 0

Flower

2 ရက္အၾကာက · Aye Aye Soe
13 0

Flower

2 ရက္အၾကာက · Aye Aye Soe
17 0

2 Lions Vs 1 African Buffalo

2 ရက္အၾကာက · Myint Zaw Htun
17 0

Wow

2 ရက္အၾကာက · Myint Zaw Htun
27 0