ကေလးဆိုတာကစူးစမ္းေလ့လာတတ္တာသဘာဝမို႔နားလည္ေပးလိုက္ပါေလ

247 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
1 အပတ္အၾကာက မြန္ ျမတ္ သူ
မြန္ ျမတ္ သူ
ကေလးဆိုတာကစူးစမ္းေလ့လာတတ္တာသဘာဝမို႔နားလည္ေပးလိုက္ပါေလ

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္