2 အပတ္အၾကာက ရြာသား
ရြာသား
ငင့္ ေက်းဇူးပါ ဖီဖီရယ္  :(

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္