2 အပတ္အၾကာက ရြာသား
ရြာသား
အဓိကက လိမ္တတ္ဖို႕ပဲ  :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္