ံHlwan Paing (ကာရံ)

177 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
14-5-2018 ET
ET
ံHlwan Paing (ကာရံ)

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္