10-4-2018 သုည
သုည
ဖုတ္ေတာထဲကကို မထြက္ေတာ့ဘူး :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္