Uတို႔ကဘယ္လိုလား

255 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
16-3-2018 Naymin Mg
Naymin Mg
Uတို႔ကဘယ္လိုလား

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္