13-3-2018 သုည
သုည
ဘာမွလာမရွင္းျပနဲ႔ ... ကိုယ့္ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ကိုယ္ပဲ ဝုတ္ဒယ္ :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္