အိမ္ျပန္ခ်ိန္ ကိုေတာင္ မသိေတာ့ဘူး

1.1k 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
14-2-2018 Myo Min Thein
Myo Min Thein
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ ကိုေတာင္ မသိေတာ့ဘူး

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္