14-2-2018 သုည
သုည
ဒါမ်ိဳးေတာ့ လာမလုပ္နက္ ဝုတ္ဒယ္ :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္