သူပဲ ကစားခ်င္တယ္ဆိုလို ့

1.6k 0
မူလအရင္းျမစ္: ဂ်ိဳကာ ငိုးမ
သူပဲ ကစားခ်င္တယ္ဆိုလို ့:P

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္