13-2-2018 သုည
သုည
လြယ္ေတာ့မလြယ္ဘူး ... ေခၚသြားတတ္ရတာေပါ့ :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္