13-2-2018 သုည
သုည
ေသခါနီးေလး စိတ္ေျဖာင့္သြားခ်င္လို႔ပါ :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္