ပန္းကေလ

1.1k 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
13-2-2018 Kyar Khant
Kyar Khant
ပန္းကေလ

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္