ေမွာ္နယ္ေျမမွာ

1.6k 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
9-2-2018 Myo Thu Ra
Myo Thu Ra
ေမွာ္နယ္ေျမမွာ

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္