စိတ္ႀကီးတယ္

1.4k 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
8-12-2017 Salai Thawng
Salai Thawng
စိတ္ႀကီးတယ္

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္