ဆရာၾကီးကြ လာမစမ္းနဲ႕

9k 0
မူလအရင္းျမစ္: Htoowai mg
ဆရာၾကီးကြ လာမစမ္းနဲ႕  :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္