16-10-2017 သုည
သုည
ေကာင္းလိုက္တဲ့ ဥပမာ လခြမ္း :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္