သခ်ၤာကြ်မ္းလိုက္ပံုက

25k 0
မူလအရင္းျမစ္: Micky
6 ရက္အၾကာက ဖိုးၾကယ္
ဖိုးၾကယ္
သခ်ၤာကြ်မ္းလိုက္ပံုက :P

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္