12-10-2017 သုည
သုည
ေစာဒဗလယ္မူးရဲ႕ အရမ္းလွတဲ့ ဂ်င္းကြက္ေလး 😜😂

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္