7-10-2017 သုည
သုည
ေသာက္ခလိန္း ... အဲ့ဒါေတာ့ လာမထိနဲ႔ဟဲ့ မီးပြင့္သြားမယ္ 😡😬😜

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္