က်ံဳးေလး ၾကည့္ပါရေစဆိုတာ ၊ သူ ဘာထင္သြားလဲ မသိဘူး :P

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္