10-8-2017 သုည
သုည
သီခ်င္းက အဲ့တစ္ပုဒ္ပဲရတဲ့ဟာကို လုပ္ရက္တယ္ဗ်ာ 😖😜😂

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္