28-6-2017 သုည
သုည
မေအးေသာင္း VS မေအးသန္း :D (ဘူက ပါဝါပိုျပင္းလဲဆိုေတာ့ :P)

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္