10-1-2017 သုည
သုည
ေယာက္်ားဆိုရင္ (၂)မ်ိဳးပဲရွိတယ္ ... ဒါေပမဲ့ ... ထပ္ကြဲတယ္ ... :P

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္