7-1-2017 သုည
သုည
က်မလည္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ရွင္မွမဟုတ္တာ :P

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္