ညွစ္သြားၿပီ ... အဲမွားလို႕

888k 110
မူလအရင္းျမစ္: Kyaw Naung Naung
ညွစ္သြားၿပီ ... အဲမွားလို႕  :P

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္