ဘာပံုလို ့ထင္လဲ (ငယ္ငယ္က အဲဒီလိုပံုမ်ိဳးဆြဲဖူးၾကတယ္..ဟုတ္??)

3.9k 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
ဘာပံုလို ့ထင္လဲ (ငယ္ငယ္က အဲဒီလိုပံုမ်ိဳးဆြဲဖူးၾကတယ္..ဟုတ္??)

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္