ေက်ာင္းလား ? ကစားကြင္းလား ?

5.7k 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
22-5-2015 Monedram Aung
Monedram Aung
ေက်ာင္းလား ? ကစားကြင္းလား ?

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္